Prawidłowa postawa to taki układ poszczególnych odcinków ciała, który zapewnia optymalną wydolność statyczno–dynamiczną oraz stwarza warunki do właściwego ułożenia i funkcjonowania narządów wewnętrznych. Co więc charakteryzuje postawę prawidłową? Zwracamy uwagę na ustawienie głowy, fizjologiczne ukształtowanie krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej oraz proste ustawienie w płaszczyźnie czołowej, prawidłowe ułożenie barków oraz łopatek, klatki piersiowej, symetrię miednicy i ustawienie kończyn dolnych oraz wysklepienie stóp. O wadzie postawy mówimy natomiast w momencie odstępstwa od powszechnie przyjętych norm prawidłowej sylwetki, która zależna jest od norm wiekowych, płci, typu budowy. Wady postawy to zaburzenia dotyczące pojedynczych lub wielu struktur układu ruchu człowieka, takich jak więzadła, mięśnie i kości. Dodatkowo każde odchylenie od normy wpływa pośrednio na pozostałe struktury.

korekcja wad postawyWady postawy dotyczą zarówno dzieci, jak i dorosłych, jednak u dzieci, w trakcie rozwoju, kształtowania i stabilizacji aparatu ruchu, uzyskamy szybszy i bardziej satysfakcjonujący efekt terapeutyczny. Nie możemy jednak zapomnieć o profilaktyce, ćwiczeniach rehabilitacyjnych oraz innych odpowiednio skomponowanych działaniach terapeutycznych w wieku dojrzałym. U dorosłej osoby wady postawy często wynikają z zaniedbań wieku dziecięcego, unikania aktywności fizycznej, przewlekłych chorób, schorzeń w obrębie aparatu ruchu, długotrwałego utrzymywania nieprawidłowej postawy podczas np. pracy przy komputerze. Niekorygowane wady postawy mogą prowadzić do nieodwracalnych i postępujących deformacji, jak np. osteoporoza. Innymi przykładami niekorzystnych zmian są napięciowe bóle głowy, zmniejszenie ruchomości w stawach czy przykurcz mięśni.

Najwięcej wad postawy dotyczy kręgosłupa oraz kończyn dolnych. Do najczęściej występujących zaliczamy: plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy płaskie, boczne skrzywienia kręgosłupa (skoliozy), wady klatki piersiowej (klatka piersiowa szewska, klatka piersiowa lejkowata) i wady kończyn dolnych (koślawość i szpotawość kolan oraz płaskostopie). Istnieją także nieprawidłowości w postawie i tutaj możemy wyróżnić asymetrię barków lub asymetrię łopatek. Aby umożliwić dobór odpowiedniej i skutecznej terapii, niezbędna jest odpowiednia diagnoza. Korekcja wad postawy u dzieci i dorosłych różni się pod względem dobieranych metod. U najmłodszych jako podstawowy środek terapeutyczny stosujemy głównie gimnastykę korekcyjną w formie zabawowej, jak i naśladowczej z wykorzystaniem wielu akcesoriów takich jak piłeczki, woreczki. W przypadku osób dorosłych terapia charakteryzuje się większą intensywnością oraz wyższym poziomem trudności. Często korzystamy również z dodatkowych form terapii manualnej, powięziowej, terapii punktów spustowych, neuromobilizacji, kinesiology tapingu, a dobór metody uzależniony jest od schorzenia, wieku, możliwości, stanu zdrowia pacjenta. W przypadku zarówno dzieci, jak i dorosłych w razie potrzeby stosujemy również zaopatrzenie ortopedyczne, np. wkładki do obuwia, ortezy lub gorsety w celu utrzymania efektu terapii. Terapia ma na celu rozciągnięcie mięśni przykurczonych, gdyż istnienie przykurczy ogranicza ruchomość w stawach, co stanowi problem w przyjęciu postawy skorygowanej,

Wzmacnianie mięśni osłabionych, kształtowanie i doskonalenie nawyku prawidłowej postawy ciała oraz jako cel podstawowy likwidację wady lub ograniczenie jej dalszego rozwoju. Jako działanie profilaktyczne – niedopuszczenie  do powstania wady. W rehabilitacji ważnym elementem jest również uświadomienie pacjentowi wynikających z wady możliwych konsekwencji. Jakie są wskazania do rozpoczęcia terapii oraz przede wszystkim diagnostyki? Oczywiście występowanie wyżej wymienionych wad postawy, ale także: zmniejszony zakres ruchomości w stawach, dolegliwości bólowe, osłabienie lub przykurcz mięśni, zwiększone napięcie struktur, sztywność stawów.

Aby zapobiegać rozwojowi wad postawy, pamiętajmy o systematycznych kontrolach sylwetki – im wcześniej wada zostanie zdiagnozowana, tym szybciej zauważymy efekty prowadzonej terapii. Zapraszamy do naszych placówek.

Tagi : fizjoterapia wady postawy u dorosłych, gimnastyka korekcyjna wady postawy, korekcja wad postawy

Korekcja wad postawy ⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5
Głosów 41