Skolioza

Jedną z wad postawy, którą obserwujemy w naszych gabinetach podczas badań posturalnych są skrzywienia boczne kręgosłupa. W zależności od stopnia zaawansowania takie zaburzenia postawy nazywamy postawą skoliotyczną lub skoliozą. Jest to zaburzenie osi kręgosłupa w 3 płaszczyznach (czołowej, strzałkowej i poziomej). Ważne jest wczesne zdiagnozowanie problemu, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, u których możemy leczeniem zachowawczym zniwelować lub spowolnić postępowanie skrzywienia kręgosłupa. 

Skoliozy mogą być wrodzone lub nabyte, o znanej lub nie etiologii.  Do przyczyn możemy zaliczyć, m.in. przyjmowanie nagminnie nieprawidłowej postawy, brak ruchu, noszenie ciężkich tornistrów bądź toreb na jednym ramieniu. Zdarza się, że wada wynika z niewłaściwego ułożenia miednicy, np. w wyniku nierównej długości nóg, choroby stóp lub stawu biodrowego, a także jest skutkiem wad wrodzonych kręgosłupa, chorób mięśni lub układu nerwowego.

Widocznymi objawami są najczęściej : 

  • odstające łopatki
  • asymetryczne ustawienie barków/łopatek 
  • asymetryczne ustawienie trójkątów talii
  • asymetryczne ustawienie miednicy
  • garb żebrowy
  • wał lędźwiowy.

Najczęściej nieprawidłowości w postawie ciała obserwować można w etapach wzrostowych , czyli w przedziałach wiekowych : 

1-3 r.ż

– 7-9 r.ż.

– 12-15 r.ż. 

Im szybciej zauważymy zachodzące zmiany w postawie tym lepsze rokowania. 

Podczas diagnostyki posturalnej fizjoterapeuta ocenia postawę pacjenta, ruchomość stawów , tkliwość tkanek miękkich , a także sprawdza za pomocą maty pedobarograficznej obciążenia ciała oraz ustawienie środka ciężkości. W razie potrzeby zleca dodatkowe badania RTG w pozycji stojącej w celu weryfikacji ustawienie kręgosłupa. 

Bardzo istotna jest sama profilaktyka. Poprzez leczenie zachowawcze rozumiane są wszystkie metody, które będą miały na celu korekcję ustawienia i poprawę równowagi mięśniowej. Zaliczamy do nich przede wszystkim indywidualnie dobrane ćwiczenia korekcyjne. Przy skoliozach jednołukowych stosuje się ćwiczenia asymetryczne. Podczas ćwiczeń należy skracać wybiórczo mięśnie strony wypukłej skrzywienia, a rozciągać przykurczone mięśnie po stronie wklęsłej. Natomiast skolioza dwułukowa jest bardziej problematyczna i dlatego wymaga bardzo dokładnej analizy. Niektóre przypadki wymagają noszenia specjalnych gorsetów ortopedycznych, naciskających na nasz kręgosłup lub ,gdy skolioza wynika z różnicy w długości kończyn, stosowanie wkładek ortopedycznych.