Aktywny Samorząd 2022 – co to za program?

Aktywny Samorząd to program, który w swoich założeniach niesie wsparcie dla osób niepełnosprawnych. W bieżącym 2022 roku na realizację programu przeznaczona została rekordowa pula środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – ponad 191 milionów zł!! Proces naboru wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się już 1 marca, dlatego warto już teraz skorzystać z bezpłatnych konsultacji z doradcami medycznymi, którzy w profesjonalny sposób wskażą najlepsze funkcjonalnie rozwiązania oraz wesprą proces złożenia wniosku.

Obecna edycja programu realizowana będzie w czterech kluczowych obszarach:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar D –  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Jaka jest wysokość dofinansowania jaką można uzyskać w ramach programu?

W ramach obszaru C, zadanie nr 1, który obejmuje refundację wózków elektrycznych adresowanych do osób w wieku do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwe jest uzyskanie refundacji w wysokości 10.000 zł przy 10% udziale własnym. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach refundacja może wynieść nawet 25.000 zł !!! W tym samych obszarze, zadanie nr 5 pozwala na uzyskanie dofinansowania na wyposażenie w skuter elektryczny. W tym przypadku refundacja może wynieść maksymalnie 7.500 zł przy 25% udziale własnym Wnioskodawcy.

Jak złożyć wniosek?

Złożenie wniosku zalecamy poprzedzić konsultacją z doradcą medycznym, który w analizie przypadku określi rozwiązania spełniające wymagania funkcjonalne i medyczne sprzętu. Konsultacja z doradcą jest całkowicie bezpłatna i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań. Gwarantuje właściwy dobór rozwiązań a rola doradcy na tym się nie kończy, wspiera również przygotowanie wniosku, który powinien być właściwie i merytorycznie uargumentowany. Ustalone oraz uzasadnione rozwiązanie Wnioskodawca składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania. Polecamy kontakt z naszymi doradcami, którzy docierają bezpośrednio do miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

Jak skontaktować się z doradcą medycznym?

Poniżej przekazujemy dane kontaktowe doradców. W kontakcie telefonicznym ustalony zostanie dogodny termin spotkania i konsultacji.

  • Justyna Jędrzejewska (w obszarze wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniej części województwa pomorskiego) / tel. +48 785 192 169 / e-mail: jj@spondylus.pl
  • Paweł Gierczak (w obszarze zachodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz północnej części województwa lubuskiego) / tel. +48 605 238 254 / e-mail: pg@spondylus.pl
  • Kamil Podbereski (w obszarze zachodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz północnej części województwa lubuskiego) / tel. +48 783 967 138 / e-mail: kp@spondylus.pl
  • Roksana Kurek (w obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, południowej części województwa pomorskiego oraz zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego) / tel. +48 783 967 136 / e-mail: rk@spondylus.pl
  • Dominik Lewandowski (w obszarze województwa wielkopolskiego, północnej części województwa dolnośląskiego oraz województwa lubuskiego) / tel. +48 609 321 784 / e-mail: dl@spondylus.pl

Zapraszamy do kontaktu!!